Melayu Melayu / Laman / Sumber / Prestij VIP

  VIP Prestij VIP
Emas 10 000
Mata Diperlukan 0 100 300 800 1 600 4 000 8 000 20 000 50 000 99 999 0 1 000 2 500 5 250 12 050 27 590 65 500 150 000 275 000 775 000 1 645 000 2 900 000
  +100 +200 +500 +800 +2 400 +4 000 +12 000 +30 000 +49 999 +1 000 +1 500 +2 750 +6 800 +15 540 +37 910 +84 500 +125 000 +500 000 +870 000 +1 255 000
Jumlah Masa Percepatkan Pembinaan Segera (min) 6 7 9 11 13 15 17 20 25 30 12 12 12 12 14 16 18 23 27 32 37 39
Output Makanan +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Pengeluaran Minyak +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Output Batu +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Output Besi +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Output Wang Syiling +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Misi Harian Tambahan Sehari   +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +7
Selesaikan Misi Harian Secara Automatik             Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Misi Perikatan Tambahan Sehari     +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 Нет Нет +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5
Selesaikan Misi Perikatan Secara Automatik             Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Bonus Misi VIP +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +6 +6 +7 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +7
Bar Jalur Harian VIP Dibuka Kunci               Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Kelajuan Berarak         +5% +6% +7% +8% +9% +10% +0% +0% +0% +0% +7% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Kelajuan Perkilangan           +5% +7% +9% +11% +13% +0% +0% +0% +0% +0% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Bonus Serangan Tentera / Bonus Serangan Tentera Lanjutan                 +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Bonus Kesihatan Tentera / Bonus Kesihatan Tentera Lanjutan                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Bonus Pertahanan Tentera / Bonus Pertahanan Tentera Lanjutan                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
VIP dalam Profil dan Sembang Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Tempoh Teras                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
Pengurangan Kos Perkilangan Teras                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
  Зеленый текст = Улучшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня
  Красный текст = Ухудшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня


X

Siarkan komen

X

Komen