VIP VIP престиж
Злато 10 000
Необходими точки 0 100 300 800 1 600 4 000 8 000 20 000 50 000 99 999 0 1 000 2 500 5 250 12 050 27 590 65 500 150 000 275 000 775 000 1 645 000 2 900 000
  +100 +200 +500 +800 +2 400 +4 000 +12 000 +30 000 +49 999 +1 000 +1 500 +2 750 +6 800 +15 540 +37 910 +84 500 +125 000 +500 000 +870 000 +1 255 000
Общо време на ускоряване на незабавно строителство (мин.) 6 7 9 11 13 15 17 20 25 30 12 12 12 12 14 16 18 23 27 32 37 39
Продукция на храна +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Производство на петрол +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Продукция на камък +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Продукция на желязо +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Продукция на монети +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Допълнителни дневни мисии на ден   +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +7
Автоматично завършване на дневни мисии             Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Допълнителни мисии на съюза на ден     +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 Нет Нет +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5
Автоматично завършване на мисии на съюза             Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Бонус за VIP мисия +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +6 +6 +7 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +7
Отключване на лента с дневна серия VIP               Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Скорост на поход         +5% +6% +7% +8% +9% +10% +0% +0% +0% +0% +7% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Скорост на производство           +5% +7% +9% +11% +13% +0% +0% +0% +0% +0% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Бонус за атака на войски / Бонус усъвършенствана атака на войската                 +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Бонус здраве на войските / Бонус усъвършенствано здраве на войските                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Бонус защита на войските / Бонус усъвършенствана защита на войската                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
VIP в профил и чат Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Трайност на ядро                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
Намаление на цената за производство от ядро                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
  Зеленый текст = Улучшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня
  Красный текст = Ухудшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня


X

Публикуване на коментар

X

Коментари