Ελληνικά Ελληνικά / Σπίτι / Πόροι / Γόητρο VIP

  VIP Γόητρο VIP
Χρυσό 10 000
Αναγκαίοι πόντοι 0 100 300 800 1 600 4 000 8 000 20 000 50 000 99 999 0 1 000 2 500 5 250 12 050 27 590 65 500 150 000 275 000 775 000 1 645 000 2 900 000
  +100 +200 +500 +800 +2 400 +4 000 +12 000 +30 000 +49 999 +1 000 +1 500 +2 750 +6 800 +15 540 +37 910 +84 500 +125 000 +500 000 +870 000 +1 255 000
Συνολικός χρόνος Επιτάχυνσης της Άμεσης Κατασκευής (λεπτά) 6 7 9 11 13 15 17 20 25 30 12 12 12 12 14 16 18 23 27 32 37 39
Παραγωγή Τροφής +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Παραγωγή Πετρελαίου +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Παραγωγή Πέτρας +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Παραγωγή Σιδήρου +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Παραγωγή νομισμάτων +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12% +14% +15% +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15% +16% 17%
Επιπλέον Ημερήσιες Αποστολές ανά ημέρα   +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +7
Αυτόματη ολοκλήρωση Ημερήσιων Αποστολών             Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Πρόσθετες Αποστολές Συμμαχίας ανά Ημέρα     +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 Нет Нет +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +5 +5
Αυτόματη ολοκλήρωση Αποστολών Συμμαχίας             Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μπόνους αποστολής VIP +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +6 +6 +7 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +7
Ξεκλείδωμα γραμμής Ημερήσιου σερί VIP               Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ταχύτητα πορείας         +5% +6% +7% +8% +9% +10% +0% +0% +0% +0% +7% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Ταχύτητα κατασκευής           +5% +7% +9% +11% +13% +0% +0% +0% +0% +0% +8% +9% +10% +11% +11% +12% +13%
Μπόνους επίθεσης στρατευμάτων / Μπόνους Επίθεσης Εξελιγμένων στρατευμάτων                 +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Μπόνους Υγείας στρατευμάτων / Μπόνους Υγείας Εξελιγμένων στρατευμάτων                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
Μπόνους Άμυνας στρατευμάτων / Μπόνους Άμυνας Εξελιγμένων στρατευμάτων                   +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +20% +25% +28% +30%
VIP σε Προφίλ και Συνομιλία Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Διάρκεια Πυρήνα                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
Μείωση κόστους κατασκευής εξοπλισμού Πυρήνων                             +1% +2% +2% +3% +3% +3% +4% +5%
  Зеленый текст = Улучшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня
  Красный текст = Ухудшение по сравнению с Обычным VIP 10 уровня


X

Ανάρτηση σχολίου

X

Σχόλια